Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Vesmír Praha

Oddíl Desítka Skupiny Vesmír byl založen v roce 1980. V začátcích byl zaměřen především na sportovní střelbu ze vzduchovek. Odtud název Desítka, který měl symbolizovat, že jeho členové nikdy neminou střed terče. Zakládajících členů bylo taky deset. Oddíl se rozrůstal a činnost se změnila na turistiku, táboření a sport.

Cílem našeho oddílu je naučit děti žít v souladu s přírodou, zálesáckým znalostem, ale především je vést k ohleduplnému a kamarádskému chování jak ke svým kamarádům, ostatním lidem, tak i k přírodě.

Členy našeho oddílu jsou tedy děti, které rády chodí do přírody, rády zpívají, sportují, soutěží, rády tráví volný čas mezi dobrými, slušnými kamarády a chtějí něco dokázat.

V letošním roce jsme se zaměřili na geocaching.

Mimo několika nepravidelných akcí po Praze během týdne pořádáme i víkendové akce a o hlavních prázdninách 14tidenní stanový tábor na naší základně v Drahňovicích.

S dětmi pracují zkušení vedoucí a přátelé, kteří jsou většinou sami odchovanci oddílu.

Aktuální informace naleznete na adrese www.skupinavesmir.com