Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Skupina Úplněk

Skupina Úplněk vznikla v roce 1990, v době vzniku měla 3 oddíly a okolo 90 aktivních členů. Od svého vzniku se zaměřuje převážně na turistiku, ale děti se učí i jiné dovednosti – sportovní, přírodovědní, tábornické atd. V současné době má skupina pouze jeden oddíl, který se schází nepravidelně 1 – 2x měsíčně, většinou o víkendu u vedoucího skupiny, protože skupina přišla o původní možnost schůzek v ZŠ.

Oddíl má celkem 20 členů, z toho 4 dospělé. K pravidelným a hlavním společným akcím patří každoročně pořádaný letní tábor. Tento tábor je určen nejen pro naše členy, ale nabízíme možnost účasti i dětem, které projeví zájem o účast. Na táboře se děti zaměřují na další dovednosti jako rukodělné práce, vaření, vodní a skupinové sporty. K dalším společným akcím akcím patří například každoroční vánoční besídka a několikadenní výprava před letním táborem.