Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
KONDOR Konfederace nezávislých - dětská organizace

Organizace Kondor je zapsaným spolkem - dětskou organizací, která ale sdružuje také mládež a dospělé. Vznikala na přelomu let 1989/90. Hlavním cílem je zájmová činnost s dětmi s důrazem na kvalitní, zajímavé a účelné využívání jejich volného času, naši členové získávají mnoho užitečných znalostí, dovedností a návyků.

Činnosti jsou u nás velmi různorodé, takže si každý "přijde na své". Pod "kondorskými křídly" můžete vyrazit za poznáváním přírody, na kola, hory, nebo na vodu, či pod indiánské týpí nebo do pravěké vesnice. Děti se prostřednictvím soužití v oddílech učí samostatnosti a vyvíjí se jejich postavení ve společnosti, lépe pak chápou význam týmové spolupráce a vzájemné pomoci.

Klubovní činnost

Hlavní náplní činnosti naší organizace je bezesporu klubovní činnost - tj. pravidelné schůzky jednotlivých oddílů. Oddíly mají zpravidla 10 až 20 členů. Často se dále dělí na menší skupiny dětí, tzv. družiny, které mezi sebou soutěží v nejrůznějších hrách a dovednostech. Schůzky se většinou konají pravidelně každý týden v rozsahu 1 až 2 hodiny.

Některé oddíly jsou zaměřeny spíše sportovně a turisticky – učí se zálesácké dovednosti, jako například rozdělávání ohně, stopování zvěře, šifrování, Morseovu abecedu. Jiné se zase specializují na život našich předků ve středověku či pravěku nebo život severoamerických Indiánů. Při své činnosti se seznamují se způsoby tehdejšího života a snaží se jej co nejvěrněji napodobovat – staví si stejná obydlí, používají dobové prostředky k rozdělávání ohně, získávání a přípravě potravy. Sami si vyrábějí své oděvy a zdobí je korálkováním, drátkováním, barvením a batikováním. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na vodácké oddíly, které se vydávají zdolávat úskalí proudu a protivětru, každou volnou chvíli tráví na vodě, a pokud zrovna nepřeje počasí, tak se učí ty správné lodní uzle nebo opravují lodě a svou lodní výzbroj.

Víkendové akce

Většina oddílů vyráží alespoň jedenkrát měsíčně na výpravy do přírody. Někdy se pořádají kromě oddílových výprav i větší celoskupinové akce nebo turnaje v různých sportovních hrách. Kromě toho pořádají naše skupiny také tábory v době jarních či zimních prázdnin.

Letní tábory

Vyvrcholením celoroční činnosti našich oddílů jsou letní tábory. Trvají většinou 1 až 3 týdny, během nichž si všichni mohou nejen zahrát nové hry a prožít řadu velkých dobrodružství, ale také si vyzkoušet, jaké to je samostatně obstát bez péče rodičů. V rámci celotáborové hry je možné poznat například život Indiánů i starých mořských vlků, stejně jako život ve středověku, na Divokém západě, mezi Vikingy, cestovat časem a zároveň se formou hry dozvídat skutečné historické události.

Tábory mají různou formu - stálé, putovní, vodácké, stanové, ale i v pevných objektech. Některé skupiny mají své vlastní táborové základny nebo jezdí na tradiční osvědčená místa, jiní zas rok co rok poznávají nová zákoutí naší země.

Organizační struktura, financování

Důležitým principem organizační výstavby je naprostá samostatnost základních článků - skupin, které mají maximální pravomoce ve všech sférách působení. Skupiny se mohou účelově sdružovat do různých seskupení a orgánů, které jsou vybaveny takovými pravomocemi, které na ně delegují v nich sdružené skupiny. Nejvyšším orgánem je Koordinační Rada, kterou navenek reprezentují zvolení mluvčí.

Z ostatních principů je nutné zdůraznit fakt, že Kondor je organizací, která dává skupinám velkou volnost v jejich organizační výstavbě, v podmínkách členství, právech a povinnostech, v krojích, symbolice, náplni a formách činnosti.

Hlavními zdroji našich příjmů jsou členské příspěvky, dotace MŠMT a hl.m. Prahy, ev. obecních úřadů a městských částí. Významnou pomocí jsou pro nás také samozřejmě dary a materiální výpomoc ostatních subjektů.