Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Po škole

Na konci léta 2014 se v Praze na Karlově náměstí konal Veletrh kroužků a volného času kde jsme byli i my. Za KONDORa zde byla skupina Čtrnáctka a skupina Šán.

f329
f330
f331
f332
f333
f334
f335
f336
f337
f338
f339
f340
f341
f342
f343
f344
f345
f346
f347
f348
f349