Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Letní tábor - La Famiglia 30.6 - 14.7.2012

phoca_thumb_l_IMG_8466Vydejte se s námi o prázdninách do slavného Chicaga, do nezaměnitelných 20. let, kdy v ulicích zápolila mafie, policie a FBI. Zažijte 2 týdny plné dobrodružství, zvratů a nových zážitků s naší Rodinou. Pomozte jí získat moc a prestiž, o které si bude povídat celé Chicago.

phoca_thumb_l_IMG_8371Jaký jsme typ tábora?

Ubytováni budete ve stanech s podsadou, indiánských teepee a zděné budově, jejíž součástí je i kuchyň.
Kromě táborové hry se budeme učit i mnoho táborových dovedností, jako např. orientace na mapě, šifrování nebo uzlování.

phoca_thumb_l_P8072638Cena:

Základní cena je 3 350,- Kč.

 • Sleva:
  •  100,- Kč při uhrazení částky do 16.5.2012
  • za každého sourozence 200,- Kč
  • za každého nového přivedeného účastníka (nevztahuje se na sourozence) sleva 200,- Kč
  • sleva platí pouze do 16.5.2012

V ceně je doprava, strava 5x denně + pitný režim, kvalifikovaný personál.Cena je nízká z důvodu pobytu na zelené louce.

Kontakty:

 • Lucie Řehořová
  • GSM: 607 754 865
 • Tereza Šimková
  • GSM: 728 035 863

Informace o Nás

Většina vedoucích v oddíle vyrůstala jako děti, prošla si instruktorským obdobím a dnes jsou z nich zkušení vedoucí, působící například v dětském oddílu Wabluška Thosan (Skupina Čtrnáctka), v divadelním spolku Kdomělčas apod.
Kvalifikace vedoucích je každoročně obnovována v oboru zdravovědy a bezpečnosti skupinou Čtrnáctka, která tyto znalosti ověřuje testem.
Hlavní vedoucí vlastní "Osvědčení hlavního vedoucího dětských táborů". Školení je akreditováno MŠMT ČR.
Zdravotník prošel kurzem pro zdravotníky zotavovacích akcí (ZZA).